Γιατί οι εργένηδες είναι αδύνατοι, και οι παντρεμένοι χοντροί;
Γιατί οι εργένηδες πάνε στο ψυγείο, βλέπουν τι έχει και γυρίζουν στο κρεβάτι.
Ενώ οι παντρεμένοι πάνε στο κρεβάτι, βλέπουν τί έχει και γυρίζουν στο ψυγείο!


Τυχαία