Η δασκάλα ρωτάει τον Τοτό:
- Τοτό, πόσοι ήταν οι μαθητές του Χριστού;
- Εεε..χμμ...
Του ψιθυρίζει ο διπλανός:
- Όσες και οι ώρες του ρολογιού.
- ...Εεεε, 9 και 25;


Τυχαία