Κοινά που έχουν το σεξ και ο θάνατος:
1. Mπορεί να συμβούν οπουδήποτε.
2. Προς το τέλος βογκάς.
3. Μετά είσαι πτώμα.


Τυχαία