Μια κυρία μπαίνει σε ένα κατάστημα όπλων:
- Θα ήθελα να αγοράσω ένα πιστόλι, παρακαλώ.
- Το θέλετε για υπεράσπιση;
- Ω, όχι! Την υπεράσπιση θα την αναλάβει ο δικηγόρος μου!


Τυχαία