Πως κλίνεται το ρήμα πτωχεύω;
- Εγώ πτωχεύω, εσύ κερδίζεις, αυτός πλουτίζει, εμείς πεινάμε εσείς τα τρώτε, αυτοί μας π$δ@νε.


Τυχαία