Η πρώτη εντολή της άπιστης γυναίκας: ν'αγαπάς τον πλησίον σου, όσο και τον προηγούμενο.


Τυχαία