Να θυμάσαι, κάποιος εκεί έξω νοιάζεται για σένα!
...Όχι εγώ, αλλά κάποιος θα υπάρχει...


Τυχαία