Ο πονοκέφαλος είναι σημαντικό ''πράγμα'' και δεν πρέπει να χαθεί. Ανέκαθεν αποτελούσε το καλύτερο αντισυλληπτικό.


Τυχαία