Οι τρείς ηλικίες του γάμου: στα 20 βλέπεις τηλεόραση μετά.
Στα 40 βλέπεις τηλεόραση κατά την διάρκεια και στα 60 βλέπεις μόνο τηλεόραση.


Τυχαία