Όταν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές σε πέτρινες πλάκες στον Μωυσή, ο Chuck Norris τις είχε σε φλασάκι.


Τυχαία