Ένας αλγόριθμος μπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα ότι ένα τραγούδι θα γίνει επιτυχία!


Τυχαία