Οι άνθρωποι που γελούν πολύ είναι πολύ πιο υγιείς από εκείνους που δεν το κάνουν.


Τυχαία