Αν πατήσετε το "!" κουμπί στη σελίδα του Yahoo, θα τραγουδήσει "Yaahooooo, yaahooo ...!" και ακολουθείται από γέλιο ενός κοριτσιού.


Τυχαία